Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Dutch Remove constraint Language: Dutch

Search Results

26. De conclusie voorbij : liber amicorum aangeboden aan Jaap Polak

27. Briefwisseling van Hugo Grotius

28. Motiveren : over het motiveren van rechterlijke uitspraken : bundel verschenen ter gelegenheid van het afscheid van mr. Gemmie van der Reep als senior raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam

29. La loi bancaire = De bankenwet : questions particulières = bijzondere vraagstukken

30. Rechterlijke toetsing in het asielrecht : een juridisch onderzoek naar de intensiteit van de rechterlijke toets in de Nederlandse asielprocedure van 2001-2015

31. Rechterlijke toetsing van besluiten en handelingen van de AFM en DNB: trends en analyses : preadvies voor de Vereniging Financieel Recht 2018

32. Les modes non judiciaires de règlement des conflits : actes de la journée d'études du 27 avril 1994

33. Macht en onmacht van de arbiter = L'arbitre, pouvoirs et statut : rapporten van het Colloquium van CEPANI van 28 maart 2003 = actes du colloque du CEPANI du 28 mars 2003

34. De prijs van het civiele proces = Le procès civil : à quel prix ? : verslagboek van het colloquium van 8 december 2006 = actes du colloque du 8 décembre 2006

35. Amice curiae, quo vadis? : het openbaar ministerie in privaatrechtelijke, administratieve en sociale zaken = le ministère public en matière civile, commerciale, administrative et sociale

36. Commentaar & Context Wetgeving collectieve actie

37. Wetgeving internationaal privaatrecht 2020/2021

38. European community law from a migrant's perspective : een wetenschappelijke proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheid ...

39. Liber amicorum Jean-Luc Fagnart

40. Liber amicorum Prof. em. E. Krings

41. Vers une "class action" en droit belge? : actes du colloque du 7 décembre 2007 = Naar een class action in het Belgisch recht?

42. Tien jaar toepassing Wet 3 augustus 1992 en haar reparatiewetgeving = Dix ans d'application de la Loi du 3 août 1992 et ses réformes : evaluatie en toekomstperspectieven : verslagboek van het colloquium van 5 december 2003 = évaluation et projets d'avenir : actes du colloque du 5 décembre 2003

43. Vorderingsbevoegdheid voor milieuverenigingen = Le droit, pour les associations de défense de l'environnement, d'ester en justice : verlagboek van het colloquium gehouden te Brussel op 18 december 1986 = compte rendu du colloque tenu à Bruxelles le 18 décembre 1986

44. Le droit de l'exécution, en principe(s) et en particulier = Algemene en bijzondere aspecten van het uitvoeringsrecht : actes du colloque du 29 janvier 2010 = verslagboek van het colloqium van 29 januari 2010

45. Sécurité juridique et fiscalité : actes de la journée d'études du 5 novembre 2002 organisée à l'initiative du Commissaire du Gouvernement, adjoint au ministre des Finances et en collaboration avec la Fédération des entreprises en Belgique ; avec le soutien de la Fondation Bernheim

46. Finalité et légitimité du droit judiciaire = Het gerechtelijk recht, waarom en waarheen? : actes du colloque du 9 décembre 2004 = verslagboek van het colloquium van 9 december 2004

47. De verhouding tussen het Arbitragehof, de rechterlijke macht en de Raad van State = Les rapports entre la Cour d'Arbitrage, le pouvoir judiciaire et le Conseil d'Etat : verslagboek van het symposium van 21 oktober 2005 = actes du symposium du 21 octobre 2005

48. De taal is gans het recht : liber amicorum Willy van Eeckhoutte

49. Verdragenrecht : het internationale en Nederlandse recht betreffende de totstandkoming, werking en beëndiging van verdragen

50. Internationaal privaatrecht : de essentie