Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Dutch Remove constraint Language: Dutch

Search Results

2. Les sociétés anonymes

3. Access to civil procedure abroad

4. Het kort geding in internationaal perspectief : een rechtsvergelijkende studie naar de voorlopige voorziening in het internationaal privaatrecht

5. Procedural laws in Europe = Procesrecht in Europa = Les droits judiciaires en Europe = Zivilprozessrechte in Europa : towards harmonisation = naar harmonisatie = vers une harmonisation= zu einer Harmonisierung

6. Liber amicorum Guy Horsmans

7. Commercial agency, franchise and distribution contracts (PEL CAFDC)

8. Benevolent intervention in another's affairs : (PEL Ben. Int.)

9. Constitution et fonctionnement

10. Mediation en de vaststellingsovereenkomst : aantasting en afdwingbaarheid naar Nederlands en Amerikaans recht = Mediation and the settlement agreement

11. L'arbitrage et les tiers = Arbitrage en derden : actes du colloque du CEPANI 40 du 28 novembre 2008 = rapporten van het colloquium van CEPINA 40 van 28 november 2008

12. EU-procesrecht

13. Les principes Unidroit relatifs aux contrats de commerce international (éd. 2010) et l'arbitrage ) = De Unidroit-principes inzake internationale handelscontracten (editie 2010) en arbitrage : actes du colloque du CEPANI du 24 mai 2011

14. 1648 : de vrede van Munster ; handelingen van het herdenkingscongres te Nijmegen en Kleef, 28-30 augustus 1996

15. Bewijs voor de internationale rechter : een studie van reglementen en praktijk van internationale en supranationale rechterlijke en arbitrale instanties = Evidence in international judicial proceedings : a study in the rules and practice of international and supranational courts and arbitration tribunals

16. Het Nederlandse verdragenrecht

17. Prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof

18. Big data en het recht : een overzicht van het juridisch kader voor big data-toepassingen in de private sector

19. De conclusie voorbij : liber amicorum aangeboden aan Jaap Polak

20. Briefwisseling van Hugo Grotius

21. Motiveren : over het motiveren van rechterlijke uitspraken : bundel verschenen ter gelegenheid van het afscheid van mr. Gemmie van der Reep als senior raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam

22. La loi bancaire = De bankenwet : questions particulières = bijzondere vraagstukken

23. Rechterlijke toetsing van besluiten en handelingen van de AFM en DNB: trends en analyses : preadvies voor de Vereniging Financieel Recht 2018

24. Les modes non judiciaires de règlement des conflits : actes de la journée d'études du 27 avril 1994

25. Macht en onmacht van de arbiter = L'arbitre, pouvoirs et statut : rapporten van het Colloquium van CEPANI van 28 maart 2003 = actes du colloque du CEPANI du 28 mars 2003