Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Polish Remove constraint Language: Polish Language English Remove constraint Language: English

Search Results

1. Cooperativism and democracy : selected works of Polish thinkers

2. The great dictionary of law and economics : volume I: English-Polish

3. Izzivi prava v življenjski resničnosti : liber amicorum Marko Ilešič = Challenges of law in life reality

4. Kodeks cywilny. The Civil Code

5. The commercial companies code = kodeks spółek handlowych

6. Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings

7. Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure

8. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawo własności przemysłowej. Law of Copyright and Related Rights. Idustrial Property Law

9. The public procurement law and related acts = Prawo zamówień publicznych - zestaw ustaw

10. Kodeks karny. The Criminal Code

11. Aurea praxis aurea theoria : księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Erecińskiego

12. Prawo bankowe. The Banking Law

13. Kodeks spółek handlowych. Code des societes commerciales

14. Commercial agency, franchise and distribution contracts (PEL CAFDC)

15. 350 años de la Paz de Westfalia : del antagonismo a la integración en Europa

16. Komisja mieszana dla Górnego Śląska : (1922-1937)

17. Pisma wybrane Pawła Włodkowica = Works of Paul Wladimiri (a selection) : tom II = volume II