Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Polish Remove constraint Language: Polish Language English Remove constraint Language: English

Search Results

1. Commercial agency, franchise and distribution contracts (PEL CAFDC)

2. Aurea praxis aurea theoria : księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Erecińskiego

3. Kodeks cywilny. The Civil Code

4. The commercial companies code = kodeks spółek handlowych

5. Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings

6. Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure

7. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawo własności przemysłowej. Law of Copyright and Related Rights. Idustrial Property Law

8. The public procurement law and related acts = Prawo zamówień publicznych - zestaw ustaw

9. Kodeks karny. The Criminal Code

10. Prawo bankowe. The Banking Law

11. Kodeks spółek handlowych. Code des societes commerciales

12. Komisja mieszana dla Górnego Śląska : (1922-1937)

13. Pisma wybrane Pawła Włodkowica = Works of Paul Wladimiri (a selection) : tom II = volume II

14. Izzivi prava v življenjski resničnosti : liber amicorum Marko Ilešič = Challenges of law in life reality

15. The great dictionary of law and economics : volume I: English-Polish

16. 350 años de la Paz de Westfalia : del antagonismo a la integración en Europa

17. Cooperativism and democracy : selected works of Polish thinkers