Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Polish Remove constraint Language: Polish Publisher Beck Remove constraint Publisher: Beck

Search Results

1. Profesor Marek Safjan znany i nieznany : Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin /.

2. Insolvenz- und Sanierungsrecht : zweisprachige Textausgabe Polnisch-Deutsch

3. Konwencja z Lugano : komentarz

4. Polnisches sachenrecht : polskie prawo rzeczowe

5. Polnisches Schuldrecht BT : polskie prawo zobowiązań - część szczegółowa

6. Polnisches zivilrecht AT : polskie prawo cywilne - część ogólna

7. Polnisches handel : polskie prawo handlowe

8. Handelsgesellschaftsgesetzbuch = Kodeks spółek handlowych

9. Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings

10. Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure

11. Codice delle società commerciali= : Kodeks spółek handlowych

12. Kodeks karny. The Criminal Code

13. Kosten in Zivilsachen - Gesetzessammlung : =Koszty w sprawach cywilnych - zestaw ustaw

14. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji : =Gesetz über das Vollstreckungsverfahren in der Verwaltung

15. Prawo bankowe. The Banking Law

16. Gewerbliches Eigentumsrecht - Gesetzessammlung : =Prawo własności przemysłowej - zbiór ustaw

17. The Bankruptcy and Reorganisation Law = Prawo upadłościowe i naprawcze

18. Kodeks spółek handlowych. Code des societes commerciales

19. Umweltschutzgesetz : =Prawo Ochrony Środowiska

20. Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch : zweisprachige Textausgabe = Kodeks rodzinny i opiekuńczy

21. Prawo prywatne międzynarodowe

22. Słownik terminologii prawniczej. Diccionario de terminos legales : Polsko-hiszpański/Polaco-espanol

23. Kodeks postępowania cywilnego : komentarz

24. Prawo upadłościowe i naprawcze

25. Arbitraż handlowy