Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Polish Remove constraint Language: Polish Publisher Beck Remove constraint Publisher: Beck

Search Results

1. Arbitraż handlowy

2. Codice delle società commerciali = Kodeks spółek handlowych

3. Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch : zweisprachige Textausgabe = Kodeks rodzinny i opiekuńczy

4. Gewerbliches Eigentumsrecht - Gesetzessammlung : =Prawo własności przemysłowej - zbiór ustaw

5. Handelsgesellschaftsgesetzbuch = Kodeks spółek handlowych

6. Insolvenz- und Sanierungsrecht : zweisprachige Textausgabe Polnisch-Deutsch

7. Kodeks karny. The Criminal Code

8. Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings

9. Kodeks postępowania cywilnego : komentarz

10. Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure

11. Kodeks spółek handlowych. Code des societes commerciales

12. Konwencja z Lugano : komentarz

13. Kosten in Zivilsachen - Gesetzessammlung : =Koszty w sprawach cywilnych - zestaw ustaw

14. Polnisches Sachenrecht : polskie prawo rzeczowe

15. Polnisches Schuldrecht BT : polskie prawo zobowiązań - część szczegółowa

16. Polnisches handel : polskie prawo handlowe

17. Polnisches zivilrecht AT : polskie prawo cywilne - część ogólna

18. Postępowanie cywilne. Kompendium

19. Prawo bankowe. The Banking Law

20. Prawo prywatne międzynarodowe

21. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

22. Prawo upadłościowe i naprawcze

23. Precedens sądowy w polskim porządku prawnym

24. Profesor Marek Safjan znany i nieznany : Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin /.

25. Słownik terminologii prawniczej. Diccionario de terminos legales : Polsko-hiszpański/Polaco-espanol