Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Polish Remove constraint Language: Polish

Search Results

51. Słownik terminologii prawniczej = Dictionnaire de la terminologie juridique : polsko-francuski = polonais-français

52. The public procurement law and related acts = Prawo zamówień publicznych - zestaw ustaw

53. Codice delle società commerciali= : Kodeks spółek handlowych

54. Kodeks karny. The Criminal Code

55. Kosten in Zivilsachen - Gesetzessammlung : =Koszty w sprawach cywilnych - zestaw ustaw

56. Prawo upadłościowe i naprawcze

57. Umowa jurysdykcyjna w systemie międzynarodowego postępowania

58. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji : =Gesetz über das Vollstreckungsverfahren in der Verwaltung

59. Aurea praxis aurea theoria : księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Erecińskiego

60. Legge sugli appalti pubblici e leggi correlate = Prawo zamówień publicznych i inne ustawy

61. Prawo bankowe. The Banking Law

62. Apelacja w postępowaniu cywilnym

63. Gewerbliches Eigentumsrecht - Gesetzessammlung : =Prawo własności przemysłowej - zbiór ustaw

64. Kodeks hozâjstvennyh tovariŝestv i obŝestv = Kodeks spółek handlowych

65. Kodeks spółek handlowych. Code des societes commerciales

66. Polnisches Schuldrecht BT : polskie prawo zobowiązań - część szczegółowa

67. Polnisches sachenrecht : polskie prawo rzeczowe

68. The Bankruptcy and Reorganisation Law = Prawo upadłościowe i naprawcze

69. Umweltschutzgesetz : =Prawo Ochrony Środowiska

70. Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch : zweisprachige Textausgabe = Kodeks rodzinny i opiekuńczy

71. Insolvenz- und Sanierungsrecht : zweisprachige Textausgabe Polnisch-Deutsch

72. Polnisches handel : polskie prawo handlowe

73. Polnisches zivilrecht AT : polskie prawo cywilne - część ogólna

74. Zasada równości stron w procesie cywilnym

75. Commercial agency, franchise and distribution contracts (PEL CAFDC)