Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Polish Remove constraint Language: Polish Publication Year 2000 to 2009 Remove constraint Publication Year: <span class="from" data-blrl-begin="2000">2000</span> to <span class="to" data-blrl-end="2009">2009</span>

Search Results

1. Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch : zweisprachige Textausgabe = Kodeks rodzinny i opiekuńczy

2. Insolvenz- und Sanierungsrecht : zweisprachige Textausgabe Polnisch-Deutsch

3. Polnisches handel : polskie prawo handlowe

4. Polnisches zivilrecht AT : polskie prawo cywilne - część ogólna

5. Zasada równości stron w procesie cywilnym

6. Commercial agency, franchise and distribution contracts (PEL CAFDC)

7. Czterdzieści lat kodeksu cywilnego : materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Rzeszowie (8-10 października 2004 r.)

8. Konwencja z Lugano : komentarz

9. Uznawanie orzeczeń sądów w sprawach cywilnych w prawie polskim i niemieckim oraz według Konvencji z Lugano

10. Rechtspolnisch : deutsch-polnisches und polnisch-deutsches Rechtswörterbuch für jedermann

11. Międzynarodowe postępowanie cywilne