Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Polish Remove constraint Language: Polish Publication Year 2016 Remove constraint Publication Year: <span class="single" data-blrl-single="2016">2016</span>

Search Results

1. Niemiecki Kodeks Postępowania Cywilnego (ZPO) : księga pierwsza i druga : przepisy 1-510c z dnia 12.09.1950 ostatnio zmieniony ustawą z dnia 5 lipca 2016 (BGBl. I S. 1578) w tłumaczeniu na język polski = Zivilprozessordnung (ZPO) : Buch 1 und 2 : Vorschriften 1-510c vom 12.09.1950 zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 5.7.2016 I 1578 Übersetzung ins Polnische

2. Postepowanie zabezpieczajace

3. Posteępowanie rozpoznawcze przed sądami pierzwszej instancji

4. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

5. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe : zagadnienia praktyczne

6. Prawo upadłościowe : komentarz

7. Prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne : komentarz

8. Zarys prawa upadłościowego