Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Polish Remove constraint Language: Polish

Search Results

1. 350 años de la Paz de Westfalia : del antagonismo a la integración en Europa

2. Amtliche Sammlung der Stellungnahmen des Präsidenten der Gemischten Kommission für Oberschlesien auf dem Gebiete des Minderheitenrechtes auf Grund der Vorschriften des III. Teils des deutsch-polnischen Genfer Abkommens vom 15. mai 1922 in der Zeit vom 15. juni 1922 bis 15. Juli 1937

3. Apelacja w postępowaniu cywilnym

4. Arbitraż handlowy

5. Aurea praxis aurea theoria : księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Erecińskiego

6. Codice delle società commerciali = Kodeks spółek handlowych

7. Commercial agency, franchise and distribution contracts (PEL CAFDC)

8. Cooperativism and democracy : selected works of Polish thinkers

9. Czterdzieści lat kodeksu cywilnego : materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Rzeszowie (8-10 października 2004 r.)

10. Deutsche Insolvenzordnung : Übersetzung ins Polnische mit Fachwörterbuchverzeichnis : vom 5. Oktober 1994 (BGBL.I S. 2866), zuletzt geändert am 21.04.2018 = Niemiecka ustawa o niewypłacalności ze słownikiem wyrażeń ustawowych : z dnia 5 października 1994 : zmienione ostatnio w dniu 21.04.2018 wydanie drugie zaktualizowane

11. Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym

12. Droit polonais contemporain

13. Español jurídico

14. Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch : zweisprachige Textausgabe = Kodeks rodzinny i opiekuńczy

15. Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej : praktyczny przewodnik

16. Fragmentacja prawa międzynarodowego

17. Gewerbliches Eigentumsrecht - Gesetzessammlung : =Prawo własności przemysłowej - zbiór ustaw

18. Handelsgesellschaftsgesetzbuch = Kodeks spółek handlowych

19. Honeste procedere : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu

20. Insolvenz- und Sanierungsrecht : zweisprachige Textausgabe Polnisch-Deutsch

21. Istota i charakter prawny działalności sądu w postępowaniu nieprocesowym

22. Izzivi prava v življenjski resničnosti : liber amicorum Marko Ilešič = Challenges of law in life reality

23. KPC : Kodeks postępowania cywilnego

24. Kodeks cywilny : komentarz

25. Kodeks cywilny. The Civil Code