Naar een ius commune in het Europees familie- en erfrecht? : een pleidooi voor meer harmonisatie door rechtsvergelijking = Towards a ius commune in European family and succession law? : a plea for more harmonisation through comparative law

In the Library

Call Number Location Availability Description Loan Type
EU 123.1 Pin 2012 General collection On Shelf - For regular loan

In the Library

Call Number
EU 123.1 Pin 2012
Location
General collection
Availability
On Shelf