Εφαρμογή του Ν 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα : Ανάλυση νέας διαδικασίας, ευρος εφαρμογής, εκκρεμείς και νέες αιτήσεις, δικαστική διαδικασία, υποδείγματα δικογράφων : Ενημέρωση μέχρι και τους Ν 4336/2015 και 4346/2015 την πράξη ΤτΕ 54/15.12.2015 και την ερμηνευτική εγκύκλιο ΓΓΚ 133969/οικ/22.12.2015

In the Library

Call Number Location Availability Description Loan Type
GR 286.2.1.1 Ven 2016 General collection On Shelf - For regular loan

In the Library

Call Number
GR 286.2.1.1 Ven 2016
Location
General collection
Availability
On Shelf