Ναυτικό δίκαιο : Εισαγωγή, το πλοίο, τα πρόσωπα της ναυτιλιακής επιχειρήσεως, ο περιορισμός της ευθύνης για ναυτιλιακές απαιτήσεις (I)

In the Library

Call Number Location Availability Description Loan Type
GR 102.3 Kia 2005 v. 1 General collection On Shelf - For regular loan

In the Library

Call Number
GR 102.3 Kia 2005 v. 1
Location
General collection
Availability
On Shelf