Η απόλυση ως ultima ratio : Η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στο δίκαιο της καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου

In the Library

Call Number Location Availability Description Loan Type
GR 282.9.2 Zer 1991 General collection On Shelf - For regular loan

In the Library

Call Number
GR 282.9.2 Zer 1991
Location
General collection
Availability
On Shelf