Κανονισμός (ΕΚ) 861/2007 : Όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2421 και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1259 Για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών

In the Library

Call Number Location Availability Description Loan Type
EU 282.9.7 Arv 2019 General collection 28/06/21 22:00 - For regular loan

In the Library

Call Number
EU 282.9.7 Arv 2019
Location
General collection
Availability
On loan