Κανονισμός (ΕE) 1215/2012 (Κανονισμός Βρυξέλλες Ια) Κατ' άρθ. : Κατ' άρθρο Ερμηνεία ; Για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

In the Library

Call Number Location Availability Description Loan Type
EU 201.1 Vas 2020 General collection On Shelf - For regular loan

In the Library

Call Number
EU 201.1 Vas 2020
Location
General collection
Availability
On Shelf